Nasza firma zrealizowała przy wsparciu Funduszy Europejskich projekt innowacyjnego panelu do zarządzania nośnikami reklamowymi.

Opis projektu:

Oprogramowanie do zarządzania firmą, który sprawi, że pracownicy znacząco skrócą czas wykonywania dotychczasowych obowiązków i będą mogli skupiać się na najważniejszych aspektach funkcjonowania firmy, dzięki zaoszczędzonemu czasowi. Ponadto panel przyczyni się do zwiększenia sprzedaży oraz zyskania przewagi nad konkurencyjnymi firmami na rynku. W razie zdarzeń losowych, jak koronawirus – pozwoli na zdalną pracę całego zespołu, bez utraty stabilności firmy.
1. Zautomatyzowane i sprofesjonalizowana sprzedaż powierzchni na naszych billboardach, poprzez natychmiastowe automatyczne generowanie ofert, zamiast ich ręcznego tworzenia.
2. Funkcja bazodanowa wszystkich naszych nośników reklamowych na wynajem, klientów oraz umów z klientami.
3. Zautomatyzowanie wystawiania faktur cyklicznych.
4. Wdrożenie inteligentnego zarządzanie bazą nośników na wynajem, aby móc jasno badać bieżącą i historyczną rentowność i uodparniać się na nierentowne lokalizacje.
5. Minimalizacja osobistego kontaktu między pracownikami wewnątrz firmy oraz z zewnętrznymi wykonawcami.

Cele projektu:

Przyczyna: skala firmy, którą osiągnęliśmy, wymaga wdrożenia nowych procesów organizacyjnych i cyfryzacyjnych – aktualnie to one stopują w dużym stopniu naszą firmę w zakresie dalszego rozwoju.

Ponadto koronawirus pokazał, że bez tego współpraca między zespołem jest ekstremalnie trudna. Panel diametralnie ułatwi wszelkie procesy zachodzące w firmie, które do tej pory były czasochłonne. Pozwoli zoptymalizować zbędnie spalane do tej pory roboczogodziny, na poczet ważniejszych zadań oraz dalszego rozwoju sprzedaży.

Sprawnie zarządzana firma, błyskawiczne przekazywanie ofert do klientów, optymalizacja zysków i strat – to wszystko przekłada się na budowanie pozycji lidera na rynku, o którą walczymy.

Planowane efekty: 

Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez wykonanie i wdrożenie do przedsiębiorstwa innowacyjnego oprogramowania.

Wartość projektu: 130.000 zł netto
Wkład Funduszy Europejskich: 110.500 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19